Shen Liang
Beijing Opera / Large Works
Shen Liang Beiijng Opera / large works
Shen Liang: Beiijng Opera / large works 12-1
Oil on Canvas,180cm x 140cm 2005


Shen Liang: Beiijng Opera / large works 12-2
Shen Liang: Beiijng Opera / large works 12-2
Oil on Canvas,180cm x 140cm 2005


Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-3
Shen Liang: Beiijng Opera / large works 12-3
Oil on Canvas,180cm x 180cm 2005


Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-4
Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-4
Oil on Canvas, 140cm x 120cm, 2005


Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-5
Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-5
Oil on Canvas, 180cm x 180cm, 2005


Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-6
Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-6
Oil on Canvas, 220cm x 160cm, 2005


Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-7
Shen Liang: Beijing Opera / Large works 12-7
Oil on Canvas, 145cm x 200cm, 2005


Shen Liang: Beiijng Opera / large works 3-1
Shen Liang: Beiijng Opera / large works 3-1
Oil on Canvas, 110cm x 140cmShen Liang: Beiijng Opera / large works 8-1
Oil on Canvas, 160cm x 140cmShen Liang: Beiijng Opera / large works 9-3
Oil on Canvas, 140cm x 180cmShen Liang: Beiijng Opera / large works 9-4
Oil on Canvas, 140cm x 180cm